Tillbaka / Tillbaka till Huvudsidan

De flesta skyltarna är nu uppsatta (9 av 11, återstående 2 sätts upp av fastighetsägarna)

Utmärkning av historiska byggnader i Norrhult

I projektet "Gemensamma krafter för ett attraktivt Uppvidinge" fick alla kommunens samhällsföreningar möjlighet att markera historiska fastigheter och platser med glasskyltar som är tillverkade i Lindshammar. Det rör sig för Norrhults del av 11 stycken skyltar.

Grundtexter sammanställda av Lars Masseck, Nottebäcks hembygdförening och
Kenneth Billvén, sekr Norrhult-Nottebäcks Samhällsförening

Fastigheter och texter:

" Bloms "
Norrhultsvägen 56
Huset byggdes 1901 av Gustav Blom, Rödje och innehöll ett hotell, ett svagdricksbryggeri och på 1930-talet fram till 1954 pappers- och bokhandel. Senare skoaffär och herrfrisering, vilka upphörde på 1970-talet.

"Erikssons café"
Parkgatan 2
Langells Café och Resanderum drevs av fru Langell under tiden 1916-1945. Bertil Björn i Horshaga köpte fastigheten och dottern Eva Björn övertog konditoriet. 1949 fortsattes verksamheten av Folke och Astrid Eriksson fram till 1977.

Hembygdsgården
Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1850-talet. Gården kom i släkten Säll, när soldaten Gustav Säll köpte den år 1870.
Byggnaden renoverades 1939. Den senaste brukaren var Arvid Säll. Han var bl a kassör i Nottebäcks Hembygdsförening och när han dog 1958, skänkte hans syskon fastigheten till föreningen. Den 6 juni 1964 invigdes Hembygdsgården för sin nya verksamhet.

"Dackehuset"
Det s k Dackehuset byggdes 1955. Dess första hyresgäster var Norrhults elektriska affär, Norrhults bok- & pappershandel, Tellgrens kemikalieaffär, Skånska Banken, Södra Sveriges Folkbiografers distriktskontor och Dackebaren. I andra planet fanns hyreslägenheter, i källarplanet Kroons fiskaffär samt bad- och bastuutrymmen.
Andra hyresgäster har varit Posten, Rolf Norgrens skoaffär, Tage Bergstrands frisersalong och bibliotek.
År 1989 byggdes fastigheten om till enbart hyreslägenheter.

Fågeldammen
Sommaren 1933 kom några ungdomar på idén att anlägga en damm vid bäckstranden vid Emma Ljungbergs tomt. Området tillhörde Rosdala glasbruk. Disponent Nyrén upplät området för att bygga en fågeldamm. Samhällsborna ställde sig bakom projektet och grävningen kom igång. Den 1 augusti 1934 bildades "Föreningen för Norrhults svandamm och samhällets trevnad". Föreningen upphörde 1 januari 1974, sedan kommunen övertagit skötseln.

"Norrhults mejeri"
Sandvägen 6
Verksamheten startades 1930 och upp-hörde 1962. Föreståndare var Edvin Ockander under åren 1931-1936. Han efterträddes av David Lindkvist, som var mejerist fram till nerläggningen. Som mest hade mejeriet 140 mjölkleverantörer.

"Bröderna Greens skrädderi"
Norrhultsvägen 34
Karl Green startade skrädderiet år 1900. 1945 övertog sönerna Börje och Filip Green rörelsen och fortsatte med den till 1986.

"Rune Persson Ur & Guld"
Norrhultsvägen 29
Företaget Rune Persson Ur & Guld startade 1947 och upphörde 1989. I början av 1940-talet drev Folke Persson urmakeri och 1944-1947 hette innehavaren Rönn. Systrarna Fransson hade modeaffär i lokalerna fram till 1940. I källarlokalen fanns en tid blomsterhandel.

"Gamla sparbankshuset"
Norrhultsvägen 54
Fastigheten byggdes år 1910 av Kooperativa förningen Star, som drev sin verksamhet där till år 1938. Fastigheten såldes till Nottebäcks Pastorats Sparbank, som flyttade in 1941. Banken fungerade i lokalerna till oktober 1986, då man flyttade till "Mellanområdet". (Skylt sätts upp av fastighetsägaren)

"Hänsels Hotell"
Norrhultsvägen 46
Byggnaden uppfördes av Elin och Emil Hänsel och var färdig 1932. Modeaffär öppnades liksom bageri och konditori samt hotell med matservering. I källarplanet fanns charkuteributik. Här hade man också bensinpump och taxistation. Modeaffären och hotellet upphörde 1980. 1987 etablerades en alkoholistanstalt i byggnaden under en kort tid. Därefter byggdes den om till flerfamiljslägenheter.
(Skylt sätts upp av fastighetsägaren)

"Birgers affär"
Norrhultsvägen 48.
Birger Johansson tog över specerihandelsaffären efter sin far, Emil Johansson, som startade rörelsen 1905. Butiken var även ombud för Lantmännen och Föreningsbanken.
Birgers affär upphörde 1983.