Tillbaka till Huvudsidan

Bli medlem -
Stöd en god samhällsutveckling -
Ett attraktivt samhälle efter gemensamma mål!

Skicka e-post med ditt namn, adress & telefonnummer
Ange om det gäller enskild medlem eller familj.

Medlemsavgiften är 60kr / 100kr resp.

Sätt gärna in lämplig mdlemsavgift på föreningens PG: 123 75 70-5
Glöm inte att fylla i namn & adress som avsändare på postgiroblanketten!

VÄLKOMMEN!
NORRHULT-NOTTEBÄCK Samhällsförening

* Tillsammans är vi starka!

* Tillsammans tar vi upp gemensamma önskemål och intressen hos företag, föreningar, organisationer och enskilda.

* Samhällsföreningen arbetar med sådant som ligger utanför föreningarnas verksamhetsområde.

* Vi ska ägna oss åt uppgifter och påtryckningar, som annars aldrig skulle ske.

* Vi bryr oss om varandra och vår bygd!

* Med en stark medlemskår kan vi åstadkomma mycket!.

* Vi siktar på att alla i vårt samhällsområde står som medlemmar!

* Du får del av resultatet. Vi vill räkna även med dig som medlem!

Några konkreta och näraliggande uppgifter:

Vi sände in en protestskrivelse mot förslaget att lägga ner distriktsköterskemottagningen
Vi snyggar upp i centrum med att måla stationshuset och lägger nytt tak. Vissa planer för interiören finns. Framför huset planerar vi perennrabatter, två boulebanor, banor fför enklare sällskapsspel som kubb och krocket, en skateboardbana, parkbelysning, anslagstavla för samhället med omnejd och liten p-plats. Vi snyggar upp och pryder gräsplanen med planteringar och gångstigar.

Vi planerar för parallella rid- promenad- och cykelbana på gamla järnvägssträckningen.

Vi ser till att fågeldammen syns även för bilister. Vi ser över det lilla huset. Vi ordnar en motorikbana. Kanske skridskoåkning på dammen vintertid?

Vi hoppas göra en folder som beskriver samhällets intressanta gamla byggnader och tidigare verksamhet.

Vi ordnar en traditionsfest. Kanske tar vi upp gamla traditionen med Ankedamsfest med Sommartroll kring roliga och enkla aktiviteter. Kom gärna med idéer!

Organisation.

Vi samverkar med kommunens övriga samhällsföreningar. Vi får och söker EU-bidrag för vårt arbete.

Vi samverkar givetvis med kommunen och de andra samhällena,

Vi siktar på att ordna utbildning och studiebesök angående t ex lokal demokrati, turistnäringen och marknadsföring av hembygden.

Vi startar Grannsamverkan mot inbrott.

Vi ordnar studier i "Gemenskapsföretag".

Vi deltar i Uppvidinge framtidskonvent.

Framför allt: Vi tar upp dina synpunkter och önskemål!