Tillbaka till Huvudsidan


Gemenskapsföretag organiserar:
o vårdcentraler
o äldreomsorg
o ungdomshus
o offentlig verksamhet
o arrangemang & festivaler
o kretslopp
o lokal utveckling
o idrott
o kultur
o arbete


Vad är Gemenskapsföretag?

Gemenskapsföretag är något nytt för Sverige. Modellen - Community Business - är hämtad från Skottland och har på svenska blivit Gemenskapsföretag.

Gemenskapsföretag är ett nytt sätt att se på och organisera företag. Man utvecklar allmännyttiga verksamheter till livskraftiga företag. Gemenskapsföretag definieras som sociala företag inom den sociala ekonomin på grund av den självständiga ställningen och demokratiska formen, det allmännyttiga syftet och för att den ekonomiska vinsten är underställd de sociala målen.

Styrkan i Gemenskapsföretag ligger i att ta tillvara människors samhällsengagemang, kreativitet och kunskap - human kapitalet - samt att nyttja människors förmåga att samarbeta och ta ansvar för sig själv och andra - det sociala kapitalet.

 

Ytterligare info: www.gemenskapsforetag.nu