Tillbaka till Huvudsidan / Arbeten

Rapport arbeten 0310

· Samtliga fönster på Stationen är kittade och målade en gång. Målas en andra
gång till våren. Fasaden är delvis färdigmålad med falu rödfärg. Takutsprång är delvis målat med vit färg. Vindskivor och täckplåtar på norra gaveln skall bytas och vindskivorna målas.
· Södra delen av taket på Stationen är renoverat - gammalt tegel och läkt borttagna,
delen är belagd med masounit och ny läkt
Pris: 13000kr (inkl moms)
· Inköpt taktegel till hela Stationen. Sätts upp på den renoverade delen av taket, resten lagras till senare tillfälle för uppsättning då.
Pris 10344kr (inkl moms)
· Matjord skall inköpas för att läggas ut på båda sidor om perrongen.
· Inramning av blomland vid perrongen med kantsten.
· Kantsten är uppgrävd och skall flyttas till perrongen.
· Plantering av perenna växter
· Strukturering av stationsområdet till aktivitetspark
· Förslag finns på att klippa ner häcken på västra och norra sidan för att exponera dammens vattenspegel.