Tillbaka till ARKIV

Lägesrapport projekt "Stationen", Gemensamma Krafter - Uppvidinge
20030905

Arbeten hittills:
·
Stationsbyggnaden har sanerats från bl.a. sönderslaget glas interiört och exteriört
· Städning invändigt och utvändigt av fastigheten
· Krossade fönster har ersatts med nya
· Fönsterbågar och foder har skrapats och oljats
· Källaringång på baksidan har spikats igen
· Lås är bytt i framsidans dörr
· Området kring Stationen har röjts från sly med trimmer och det vildvuxna gräset har slagits, dels med maskin och dels med lie.
· Skräp och slaget sly har rensats och forslats bort.
· Områdets vandringsstigar bearbetas för att bli bättre tillgängliga.
· Viss plantering av perenna växter har företagits.
· Två stycken parkbänksbord har köpts med hjälp av Älghults samhällsförening.

Delmålen kommer att kunna slutföras under perioden.

Omprioritering har gjorts med att de mesta bidragspengarna kommer att läggas på fastigheten som är i

Den fortsatta arbetsplanen är
· Att måla framsidan och gavel som vätter mot vägen genom samhället - fasader (falu rödfärg), underslag, fönsterbågar och foder, dörrar och stuprör
· Vindskivorna på gaveln mot samhället byts, samt täckplåt - målas
· Att delvis eller helt reparera taket på baksidan - riva gammalt taktegel och läkt, sätta upp masounit på befintlig papp.
Om medlena räcker även sätta ny läkt och lägga nya takpannor

· Vi planerar för enkla aktiviteter så som banor för boul, krocket, kubb etc.

· Önskemål finns också om att göra sikten bättre från vägen genom Norrhult mot dammens vattenspegel - häck klipps ner eller ersätts av annan avgränsning.